ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΟΥΛΙΑ

 

 

Eastern Rosella                              RUBINO                                            CB 2013              1
Eastern Rosella                               LUTINO                                            CB 2013              1
Paled Headed Rosella                      NORMAL                    MALE             CB 2013              1
Stanly Rosella                                 NORMAL                     PAIR              CB2010               2
Crimson Rosella                               BLUE                         PAIR              CB2013                2
Indian Ringneck Parrot                      LUTINO                      FEMALE         ADULT                1
Moustached Parrot                            NORMAL                    MALE             ADULT                1
Superb Parrot                                   NORMAL                                          CB 2013              2
Superb Parrot                                   DNA                            MALE            CB 2013              1
Princess Of Wales Parakeet            GREEN SPLIT BLUE     FEMALE        CB 2013              2
Princess Of Wales Parakeet            GREEN SPLIT LUTINO   MALE            CB2013               1
Princess Of Wales Parakeet             BLUE                           FEMALE        CB2008               1
Red Rumbed Grass Parakeet            GREEN OPALINE         PAIR             CB2010                2
Swift Parrot                                      NORMAL                    FEMALE         ADULT                1
Lesser sulfur Cockatoo                    left wing clipped            FEMALE         ADULT                1
Blue Fronded Amazon                     Tame & Talking             MALE            CB2001               1
Red Lored Amazon                         DNA                             MALE            CB2013               1
Mayers parrot                                 DNA                            PAIR              ADULT                 2
Love bird Masked                            Black                          PAIRS            CB2012                4

 

CB = Closed leg Band (Cyprus aviculture society)  

UP DATE 13/11/2013